:: नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील इयत्ता पहिली ते नववी व अकरावीचे वर्ग प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी बंद ठेवून ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण सुरू राहणार. | Navi Mumbai Municipal Corporation
facebook twitter Instagaram
Select theme :
facebook twitter Instagaramnavi mumbai
navi mumbai
 

Swachh bharath logoswachh navi mumbai
 
 
Web Information

Address
Ground Floor, Sector-15 A,
Palm Beach Junction, CBD Belapur,
Navi Mumbai,
Maharashtra-400614

info@nmmconline.com