:: *लिडार तंत्रज्ञानाव्दारे मालमत्ता सर्व्हेक्षण कार्यवाहीला वेग – आयुक्त श्री.अभिजीत बांगर यांनी घेतला आढावा* *सन 2023 –24 मधील मालमत्ताकर देयके लिडार सर्व्हेक्षणाव्दारे प्राप्त अद्ययावत माहितीच्या आधारे बनणार* | Navi Mumbai Municipal Corporation
facebook twitter Instagaram
Select theme :
facebook twitter Instagaramnavi mumbai
navi mumbai
 

Swachh bharath logoswachh navi mumbai
 
 
Web Information

Address
Ground Floor, Sector-15 A,
Palm Beach Junction, CBD Belapur,
Navi Mumbai,
Maharashtra-400614

info@nmmconline.com