Standing Committee Member

Designation

Tel. No.

Mobile No.

Shri. Navin Moreshwar Gavate

Chairman

27567002

8097631413

Shri. Ravindra Udhav Ithape Member 27567004 9820555044
Dr. Jayaji Krushna Nath Member 9870220834 9821060034
Adv. Smt. Bharati Ravikant Patil Member 809752180 9820046300
Smt.Manisha Shashikant Bhoir Member 27632873 9820041951
Smt. Divya Vaibhav Gaikwad Member - 9222966666
Smt. Poonam Mithun Patil Member 27571234 9819238888
Shri. Sunil Balaram Patil Member 27700510 9821138942
Shri. Ranganath Karbhari Auti Member - 9930784891
Shri. Prakash Nanabhau More Member 9820174806 9930640544
Smt. Saluja Sandeep Sutar Member 9867768888/

9594088880

Smt. Saroj Rohidas Patil Member 9920910222 9821015688
Shri. Bahadur Triloksingh Bist Member - 9821133999
Shri. Chetan Prakash Naik Member 9987485484 9967330467
Smt. Medhali Madhukar Raut Member 8767131395 9321301854
Shri. Dyaneshwar Narayan Sutar Member 69999932 9820242142