Sr.No. Ward Officer Name Telephone Number(O) Telephone Number(M) E-Mail
1. Belapur Shri. Shashikant Tandel 27570610 /27573826 9967243286 tandels@nmmconline.com
2. Nerul Shri. Dattaraya Nagare 27707669    
3. Vashi Shri. Mahesh Hshetty 27655370 /27659741 7208903424   amc_vashi_ward@nmmconline.com
4. Turbhe Shri. Sameer Jadhav 27834069 9870352029 amc_turbhe_ward@nmmconline.com
5. Koperkhairane

Shri.Ashok Madhavi

27542406 9821338155

madhaviashok@nmmconline.com

6. Ghansoli

Shri. Subodh Thanekar

27692489 9920910713

amc_ghansoli_ward@nmmconline.com

7. Airoli

Shri. Anant Jadhav

27792114 9892736228

jadhav_a@nmmconline.com

8. Digha

Smt. Priyanka Kalsekar

27792410 9321607876

kalsekar_p@nmmconline.com